Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Brusach została założona 4 czerwca 1945 roku.
Działalność zarejestrowano 25 lipca tego samego roku.
Pierwszym Prezesem. GS "SCh" został Józef Skwierawski. GS "SCh" liczyła wówczas 25 członków.

Przez ponad 60 lat istnienia członkowie spółdzielni wybrali trzynastu prezesów. Obecnie spółdzielnia zrzesza 92 członków, a Prezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni od 02 lipca 2007 roku jest Józef Cysewski.

Spółdzielnia prowadzi działalność handlową w 25 placówkach o branży spożywczej i 6 o branży przemysłowej, rozmieszczonych na terenie całej Gminy Brusy.

Zajmujemy się również sprzedażą pasz, nawozów, opału i materiałów budowlanych w dziale Obrotu Rolnego w Brusach i Leśnie.
Posiadamy także piekarnię, restaurację i wytwórnię wód gazowanych.
Zatrudniamy 126 pracowników oraz 45 uczniów. Podczas długoletniej działalności, spółdzielnia wielokrotnie wspierała finansowo różnego rodzaju działania o charakterze charytatywnym oraz wydarzenia kulturalne.
Wśród nich można wymienić pomoc dla powodzian, Budowa Pomnika-Szpitala w "Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie czy Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Brusach.
Poza tym wspieramy Polski Czerwony Krzyż, przekazując corocznie środki finansowe rozmaitym fundacjom na rzecz chorych i nieuleczalnie chorych dzieci, np. "Zdążyć z pomocą".
Ponadto opiekujemy się i wspieramy finansowo Szkołę Podstawową w Męcikale. Popierając ideę krzewienia sportu wśród młodzieży, udzielaliśmy pomocy klubowi sportowemu MLKS "Tęcza" w Brusach.