1945 - 1950 | 1951 - 1960 | 1961 - 1966 | 1967 - 1974 | 1975 - 1978 | 1980 - 1985 | 1986 - 1990 | Powrót |

1945Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Brusach została założona 4 czerwca 1945 roku.
Działalność zarejestrowana w Sądzie 25 lipca 1945 roku. Pierwszym prezesem GS"SCH" został Ob. Skiwierawski Józef GS"SCH" liczyła 25 członków. Pierwszymi zalożycielami spółdzielni są: Felski Jan z Brus Wirkus Stefan z Żabna Rzepiński Józef z Czarnisza Lewiński Leonard z Czarnisza Kobierowski Marian

1947Prezesem GS"SCH" po ustąpieniu ob. Skierwaskiego Józefa zostaje ob. Rolbiecki Maksymilian.
Z dniem 16 października 1947 prezesem zostaje ob. Lubacz.
Do GS"SCH" przystępują : Spółdzielnia "lubianka" z lubni i "Zgoda" Z Męciakała

1948Z dniem 6 stycznia 1948 roku przyłączyła się do GS"SCH" Spółdzielnia "Przyszłość" z Kosobud. 1 lutego przyłącza się do GS"SCH" Spółdzielnia "Kaszubska" z Czyczków
W dniu 1 października obowiązki Prezesa GSSCH pełni Borzyszkowski Bernard. Członkami
Zarządu zostali : Kulesza Leon, Cysewski Jan, Z-ca Bukowski Bernard, Z-ca Kroplewski Stanisław

1949

Na początku roku przyłączyły się do GSSCH Spółdzielnia "Współpraca" z Zalesia i Spółdzielnia przy "Grzybialni" w Brusach. liczba członków GSSCH 1420 osób

1950

W dniu 1 kwietnia 1950 rezygnuje z Prezesa GSSCH Borzyszkowski Bernard. Prezesem zostaje Kulesza Leon. Uruchomiono produkcję w zakładzie masarskim i Wytwórnię Wóg Gazowanych.1945 - 1950 | 1951 - 1960 | 1961 - 1966 | 1967 - 1974 | 1975 - 1978 | 1980 - 1985 | 1986 - 1990 | Powrót |