1945 - 1950 | 1951 - 1960 | 1961 - 1966 | 1967 - 1974 | 1975 - 1978 | 1980 - 1985 | 1986 - 1990 | Powrót |

1951Pozyskano pomieszczenie na zakład piekarski który tak jak masarnia i WWG zaopatrywała teren spółdzielni.


1952Styczeń

W dniu 28 stycznia plenarne posiedzienie Rady Narodowej odwołuje Ob. Zenona Kuleszę i Wacława Osowskiego
a na miejsce ich powołuje Mariana Szynwelskiego i Edmunda Bruskiego

Lipiec

Po siedmiu m-cach w dniu 14 lipca zostaje odwołany ze stanowiska prezesa Szynwelski Marian wchodzi na 3 członka Zarządu a na jego miejsce wstępuje z dniem 15 lipca Jan Szyszka i równocześnie ustępuje Edmund Bruski

1954Marzec

Na plenarnym posiedzieniu Rady Nadzorczej w dniu 7 marca 1954 r ustępuje ze stanowiska prezesa Jan Szyszka w jego miejsce zostaje wybrany Łukowicz Czesław.

1956Luty

Z dniem 5 lutego ustępuje z zarządu Cysewski Jan i wchodzi Szulc Józef Skłąd zarządu jest następujący : Łukowicz Czesław Szulc Józef Szynwelski Marian Czerwiec Po śmierci Szynwelskiego Mariana na plenarnym posiedzieniu w dniu 17 czerwca wybrano na trzeciego członka zarządu Skwierawskiego Marcelego.

1957Pod względem wzrostu obrotów osiągniętych w roku 1957 w porówananiu z rokiem 1960.
Spółdzielnia uzyskała najwyższy wskaźnik uzyskując 1 miejsce we współzawodnictwie w skali krajowej otrzymując nagrodę rzeczową samochód ciężarowy "Lublin".

19591959 roku przy istniejących punktach handlowych na terenie działania uruchomiono wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego.
Uruchomiono gliniarnię. Na bazie przy ul. Gdańskiej wprowadzono wypożyczalnię maszyn rolniczych.

1960Uruchomiono kawiarnię "Zacisze" z 60-cioma miejcami i Bar w Leśnie o powierzchni 20m kwadratowych w niepełnej działalności handlowej.
Spółdzielnia posiada łącznie 29 punktów hadlowych, dwa kioski spożywcze oraz Gospodę.
Następuje stopniowa i systematyczna rozbudowa oraz modernizacja wszystkich działaności.
Rozbudowa sieci handlowej w terenie między innymi w Leśnie, Kosobudach, Męcikale i Rolbiku.

1945 - 1950 | 1951 - 1960 | 1961 - 1966 | 1967 - 1974 | 1975 - 1978 | 1980 - 1985 | 1986 - 1990 | Powrót |